Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Friday, January 3, 2014

ב"ה המצב באומן

ב"ה זה המצב באומן, יש שני אנשים טובים אמרקאים שתוך כמה שנים לאט לאט הרכישו את כל שטח הציון והקלויז, ועשו את זה ככל הנראה לשם שמים למען הקים הענין של רבינו לתפארת, וחוץ מעצם הרכישה היו גם כן מתנדבים הרבה כסף כל שנה על הוצאות. סך הכל מדברים על אולי כ40 מיליון דולר. אכן אף אחד יודע איפה הלך רוב התמורות שלהם, וכנראה כל מיני רבנים ועסקנים ומי יודע היו מקבלים סכומים מכובדים.....
ועכשיו המצב הוא שהאנשים הטובים האלו ככל הנראה אבדו את עיקר העשירות שלהם, שהש"י יחזיר להם כל עושרם ועוד פי כמה, והם בצרה גדולה על זה שהם רוצים להמשיך לעזור ואין להם. אכן באמת הם עדיין עוזרים קצת, וגם יש להם קשרים לחברים ומביאים כסף דרכם.
אז על כל פנים אלו האנשים טובים הם הבעלים על המקום, וכל מה שנעשה פה צריך להיות על דעתם. ומה שהיה שב"ה היהודים כל אחד כוכב ויודע את האמת לאמיתו כמובן, וכל אחד מוכר את הדעות שלו לאלו הבעלים, ובפרט הרבנים הגדולים בסתמא השפיעו ביותר, עד ששגעו להם את המוח לגמרי, ואינם יודעים כלום מה לעשות ועל מי לסמוך כל עיקר, וזה מוסיף להם על השמחה הטובה שיש להם כנ"ל.
ולאחרונה לפני כשבועיים כמה בחורים פצועים שקבעו דירתם פה באומן, וב"ה לפחות על ידי זה הם זוכים לבוא מידי פעם על הציון הקדוש ולזכות למה שרוב העולם לא זוכים כלל, ועל כל פנים הבחורים האלו נמאס להם את הענין שהרבה כספים מגיעים לכבוד רבינו ואין להם שום זכר, אז הם פרצו לתוך הקלויז לתוך המשרד ועשו נזק שם ולקחו משם מחשב ואיני יודע כל הפרטים ב"ה.
והנה באומן יש כמה מקואות פרטיות למלונות ולאכסניות, אבל לציבור כולל כמעט כל המבקרים, שכפי מנהג ברסלב צריכים לטבול כל יום וגם לטבול קודם שנכנסים לרבינו -- וחסידי ברסלב בכלליות, דהיינו לא רק איזה חסידים צדיקים, אבל בכלליות היה להם ממש מסירות נפש על הענין הזה, והנה פה אצל הציון, יש רק מקוה אחד, והוא של ישראל גבאי נ"י, שהקים מקואות אצל הרבה צדיקים במרחב הארץ, והמקוה שלו מול הציון הקדוש. ובעתים שיש הרבה מבקרים, כמו בראש השנה או אפילו בחנוכה או ראש חודש ניסן או איזה שבת שבאים הרבה מבקרים, אז תמורות סכומים עצומים הקלויז פותחת את המקואות שלהם. וגם בתוך השנה הם מוכנים לפתוח את המקואות תמורת לפחות $100 ליום, בטענה שזה מה שעולה על החשמל והחלפת המים והפועלים (ויש אנשים שטוענים בודאות שסכום כזה הוא מוגזם לגמרי. וגם רוצים לדעת מה עם כל הכסף של התשלום של ראש השנה שאולי כ15,000 אנשים משלמים $20, והתשלומים של $10 לאיש בחנוכה ובעוד זמנים בשנה שעולים לעוד כמה רבבות דולרים. וזה חוץ משאר הכנסות של הקלויז במכירת הכסאות לראש השנה כל כסא לפחות $60 וכסא במקום סביר כבר עולה הרבה יותר ויש כסאות כמדומנים שכבר יותר מאלף דולר, ומדברים כמדומני על הרבה יותר מאלף כסאות. וחוץ ממכירת העליות וכיבודים של ראש השנה שעולים לרבבות אלפים, וחוץ משאר הצדקות שמאספים שם...). וכמדומני שתמיד רצו יותר כמו $200 ליום, אבל איני בטוח, ויכול להיות שהיה יותר.
והנה עכשיו ישראל גבאי הנ"ל מתקן ומיטיב השירות חסד של המקוה שלו ועושה שיפוצים, ובתוך כדי העבודה נהיה אונס (ויתכן שזה היה גם כן מעשה היזק, ומי יודע) שכל הבורות של מי גשמים שמקיימים לטהר את המים החדשים ששואבים להחליף ולנקות את המקוה, כל הבורות הוריקו, ונשאר עכשיו המקוה של מים שאובין, שאמנים מועילים לטבילת תקנת עזרא, אבל אין בהם דין מקוה כלל (חוץ מדעת יחיד שאינו מובא להלכה כלל של רבינו יצחק שאומר שמקוה של מים שאובין הוא מקוה דאורייתא), אז נשאר הציון בלי שום מקוה לטבול.
אלו האנשים הממונים על הציון הקדוש באו להחלטה שהם מסכימים להביא מהכסף הציבור לשלם להקלויז כל הכסף שהם רוצים כדי שיהיה מקוה בשביל הנמצאים אצל רבינו הקדוש. אכן עכשיו אלו האנשים הממונים על הקלויז, וכלל גם הבעלים לא רוצים בשום אופן ליתן לאנשים ליכנס להקלויז, כי לא שוה להם כל הבעל הגן, והם באים בטענה שהרי עכשיו אלו שנמצאים בציון הקדוש פרצו לקלויז וגמרו כל כך נזק, אז בשום פנים ואופן לא מגיע ולא ראוי לפתוח לאף אחד את המקוה בקלויז. אכן ב"ה אחר הרבה תחנונים אחד מהממונים עשה חסד גדול והוא אישר להשומרים, שכמה שעות כל יום ליתן לאנשים ליכנס. אז יש אפשרות כמה שעות ביום ליכנס להמקוה של הקלויז ב"ה.
והנה המקוה של הקלויז, בתוך החורף, המים קרים מאד, יותר ממקוה האר"י, ויותר מספסופה... ממש כמעט קרח. וככה זה מתנהגת כבר שלושה ימים עד עכשיו. ואתמול אחד מהחסידים היקרים שנמצא פה דיבר אם אחד מהאחראים על הקלויז חצי שעה על הטלפון וביקש והתחנן לו שכמו שהוא אישר שיפתח את הקלויז כמה שעות, שיתן גם לחמם קצת את המים, וזה האחראי לא הסכים כלל בטענות כנ"ל ואדרבה צעק על החבר שלנו על הנהגתו שהוא בכלל לא עשה מחאה או משהו נגד אלו הבחורים שפרצו לקלויז, אז בקיצור בשום פנים ואופן לא יחממו את המקוה אפילו בתשלום הגון מאד.
 
 
ב"ה אנו נמצאים פה אצל רבינו הקדוש, נהר המטהר מכל הכסמים, שכדי ללכת בתוך קרח מסוף העולם עד סוף העולם רק להגיע פה לחצי שניה להגיד נ נח נחמ נחמן נחמן מאומן. ואנחנו פה ב"ה חיים חיים טובים מאד, ואמנים אנו גם רוצים לזכות למקוה, שהשם יתברך יתן לנו בקרוב בזכות הפתק הקדוש.
 
ועוד מעט בעזה"י נזכה להעביר את הציון הקדוש לירושלים בב"א.
 
נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: