Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, January 21, 2014

ב"ה עכשיו בציון הקדוש הייתי מתרגם שיחות סבא לאנגלית. והגעתי לכמה סיפורי ניסים שסבא סיפר על אמירת ננח והקמיע, ואז נכנסו כמה חילונים וסיפרתי להם. אז על המקום אחד קנה חמשה קמיעות מהקרן וגם נתן הרבה צדקה השם יתברך יברך אותו אורן בן דבורה גר קרוב ללוד.No comments: