Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, February 18, 2014

Action at the Tzion

ב"ה בבקר כתבתי פה דברים קצת בטעות אז מחקתי ופה אכתוב מחדש ב"ה.  מאיזה סיבה אלדד והפועל שלו יונה כהן שכרו חברה שומרים מאלו שהיו פה בזמן הוועד הראשון הידועים לפשע. הורשע גדול רחמנא ליצלן אז על כל פנים היה בתנאי שהראש שלהם לא יגיע אכן בבקר הוא כן הגיע אז היו קצת דיבורים אז השומרים הזמינו המשטרה שעולה איזה לפחות $10000 והם באו עם נשק וקסדורים כאילו להפגנה של מורידה חזקה בקיצור ראו שאין כלום ואז היה וויכוח שהוכיחו שהראש החברה הוא הידוע והזמינו אותו והוא לא בא. ועכשיו אפילו דוד הלפרין שהוא פה מטעם הרבנים בבקשת אלדד טוען שאם השומרים האלו ימשיכו להיות פה אז הוא מתפטר. 


No comments: