Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, January 5, 2015

תמימות ופשיטות

ב"ה היום התקשרתי לחבר טוב, ושאלתי, "אפשר לדבר עם הרב", הוא לא הכיר את קולי ואמר בתמיה של אי הבנה לגמרי, מה? וזה חזר כמה פעמים, עד שהוא מסר את הטלפון לאשתו, אולי היא תבין, אז שאלתי אותה, אפשר לדבר עם הרב פלוני (שם של החבר -- וזה למדתי מרב אחד בישיבה ליטאי, עצה טובה שיכבדו הנשים את בעליהם...), אז היא החזירה את הטלפון לבעלה, ואז שאלתי שוב סתם, אפשר לדבר עם הרב, והוא - מה? ואז התחלתי לצחוק כל כך עד שהוא הבין זה אני....


No comments: