Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, January 10, 2016

שמשון פינקס בסוף ימיו התקרב לרבינו נחמן מברסלב

ב"ה יש אחד פה בציון הקדוש של רבינו נ נח נחמ נחמן מאומן אטינגר - שמעיד איך שבשנתים האחרונים של חיי ר' שמשון הוא התקרב לרבינו, והיה חי בפרישות מאשתו ומשפחתו, והאיש הזה עזר לו לסדר דירה וכדומה, והיה לומד איתו, ועדיין יש לו את הלקוטי הלכות עם הגליונות שלו.
והוא סיפר לי שמשון עוד הצליח להיות בציון רבינו הקדוש פעמיים, אבל לא בראש השנה.
שמשון פינקס האמא שלו היתה אחות אבי אמי. והוא נהיה מפורסם גדול בעולם הישיבות והחסידי. נהרג עם כמה ממשפחתו בתאונת דרכים לא עלינו.
העולם לא רצו לדעת מזה שהוא עזב כל החכמות והקדיש עיקר חייו להתבודדות וספרי רבינו.
נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: