Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, January 28, 2016

לכבוד הילולא של אשר בן יעקב - י"ט שבט

ב"הבפרשת  וזאת לג:כד
ברוך מבנים אשר. וכתב רש"י ז"ל ראיתי בספרי (שנה.) אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר, ואיני יודע כיצד: עד כאן לשונו.
והנה ההבדל בין רש"י לאש"ר, אשר, יש לו אל"ף ורש"י ביו"ד, והנה אל"ף חסר י', זה מאה ואחד ע"ה בגמטריא בנים, ולרש"י לא היה בנים כי אם בנות, ונשאר רש"י ולא אש"ר, ולכן כתב שלא זכה לדעת כיצד אשר נתברך בבנים, כי זה דייקא מה שהיה חסר לו.

(ואולי משום זה יש להעדיף היום לגמרי את התפילין של ר"ת כמו מעשה שהיה...)נ נח נחמ נחמן מאומןNo comments: