Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, March 9, 2017

סדר נתינת מחצית השקל - תפילה ויהי רצון להגיד קודם

ב"ה

בתענית אסתר לפני תפילת מנחה נוהגים ליתן "מחצית השקל". machatzis hashekel. ויכולים ליתן את המחצית השקל לפני זה וגם אחרי זה, עדיף בפורים, ויש זמן כמדומני עד ראש חודש ניסן.

בארץ ישראל יש שמסתפקים בנתינה של שלושה חצי שקלים, ויש שמחמירים לתת סכום שיווי שלושה חצי שקלים של כסף (ואז יש עוד נידון של איזה שער וכו) וזה יכול לעלות מ18 שקל עד 25 שקל וכמודמני שיש מחמירים עוד עד קרוב לחמישים שקל. כלל גדול יש לנו בידינו, שתמיד הצדקה הכי חשובה זה הדפסת ספרי רבינו להפצה.

תפלה לפני הנתינה:

הריני מקשר את עצמי במצוה זו של נתינת מחצית השקל לכל הצדיקים אמיתים שבדורנו ולכל הצדיקים אמיתים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה רבינו נ נח נחמ נחמן מאומן, ובפי כפיהם וידי כידיהם, וכל מחשבתי ודעתי וכוונתי על דעתם ועל כוונתם. ויהיו לרצון לפני אדון כל:


רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שבזמן שהיה בית המקדש קיים היו ישראל נותנין כל אחד ואחד מחצית השקל בחודש אדר לעבודת בית המקדש לכפר בעדם. ועתה בעוונותינו הרבים חרב בית המקדש ואין אנו יכולים לקיים מצווה זו של מחצית השקל.
לכן יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שיהא זה שיח שפתותינו שקורין פרשת מחצית השקל ונותנים כסף זכר למחצית השקל לצדקה. ויעלה לפניך כאילו קיימנו מצות מחצית השקל בפועל, היא וכל המצוות הכלולות בה במקום עליון.
ויהי נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.

פרשת כי תשא
{יא} וַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל-מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר: {יב} כִּ֣י תִשָּׂ֞א אֶת-רֹ֥אשׁ בְּנֵֽי-יִשְׂרָאֵל֘ לִפְקֻֽדֵיהֶם֒ וְנָ֨תְנ֜וּ אִ֣ישׁ כֹּ֧פֶר נַפְשׁ֛וֹ לַֽיהוָֹ֖ה בִּפְקֹ֣ד אֹתָ֑ם וְלֹא-יִֽהְיֶ֥ה בָהֶ֛ם נֶ֖גֶף בִּפְקֹ֥ד אֹתָֽם: {יג} זֶ֣ה | יִתְּנ֗וּ כָּל-הָֽעֹבֵר֙ עַל-הַפְּקֻדִ֔ים מַֽחֲצִ֥ית הַשֶּׁ֖קֶל בְּשֶׁ֣קֶל הַקֹּ֑דֶשׁ עֶשְׂרִ֤ים גֵּרָה֙ הַשֶּׁ֔קֶל מַֽחֲצִ֣ית הַשֶּׁ֔קֶל תְּרוּמָ֖ה לַֽיהֹוָֽה: {יד} כֹּ֗ל הָֽעֹבֵר֙ עַל-הַפְּקֻדִ֔ים מִבֶּ֛ן עֶשְׂרִ֥ים שָׁנָ֖ה וָמָ֑עְלָה יִתֵּ֖ן תְּרוּמַ֥ת יְהוָֹֽה: {טו} הֶֽעָשִׁ֣יר לֹֽא-יַרְבֶּ֗ה וְהַדַּל֙ לֹ֣א יַמְעִ֔יט מִֽמַּֽחֲצִ֖ית הַשָּׁ֑קֶל לָתֵת֙ אֶת-תְּרוּמַ֣ת יְהֹוָ֔ה לְכַפֵּ֖ר עַל-נַפְשֹֽׁתֵיכֶֽם: {טז} וְלָֽקַחְתָּ֞ אֶת-כֶּ֣סֶף הַכִּפֻּרִ֗ים מֵאֵת֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְנָֽתַתָּ֣ אֹת֔וֹ עַל-עֲבֹדַ֖ת אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וְהָיָה֩ לִבְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֤ל לְזִכָּרוֹן֙ לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֔ה לְכַפֵּ֖ר עַל-נַפְשֹֽׁתֵיכֶֽם: (פ)

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, הריני בא לקיים מצוות זכר למחצית השקל, והריני נותן סכום זה לצדקה להדפסה ולהפצת ספרי רבינו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה רבינו נ נח נחמ נחמן מאומן, לתקן את שורש מצווה זו וכל המצוות הכלולות בה במקום עליון. ויהי נועם אדנ"י אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.

ויאמר: 'זכר למחצית השקל'!


ויפריש ויתן את הצדקה!
וישמח מאד, וישיר וירקוד נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: