Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, June 10, 2014

התגברות של הפתק

ב"ה בשבועות הגיעו הרבה אנשים אבל הרבה פחות משנה שעברה ועם כל זה היו הרבה ענינים שראינו התקדמות והתגדלות ואחד מהדברים הכי בולטים ומרשים וחשוב היה זה שהחסידים הדוברים רק ביידיש והולכים עם כל הלבוש ונימוס של חצרות החסידיות של המפרסמים של שקר, כמה וכמה מאלו החסידים הצטרפו להמחולות והריקודים הנלהבים של הנ נח שרים קופציפ ורוקדים לשיר הגאולה - נ נח נחמ נחמן מאומן.
וגם סוף סוף יש גרפיטי ענק של נ נח נחמ נחמן מאומן על בנין הציון - שמתי תמונות בסרט הנל.No comments: