Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Saturday, November 14, 2015

תמצית השכל שבכל דבר, ודיבור הפה זה נ נח נחמ נחמן מאומן

ב"ה

תורה א' בלקוטי מוהר"ן שצריכים להאיר את בחי' השמש לבחי' הירח ע"ש, והנה הארת השמש בירח הוא בחי' שילוב הוי"ה אדנ"י בגמטריא צ"א, ועשים ת', הרי תצ"א בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן

ויש להעיר עוד שלפי ספר היצירה התיו מסמן את הפה, ת' הפה עם הכולל בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.


No comments: