Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, December 15, 2013

ב"ה הגיע הזמן לעשות אוטובוס שאטל חנם משדה התעופה בקייב לאומן

ב"ה עוד דבר חשוב להתפלל שאלו שגונבים לעצמם כל השפע מהציון של רבינו יתנדבו ליתן מהכסף עבור אוטובוס כזה, כי בפרט עכשיו שהמחירים יורדים ב"ה למאה דולר מהארץ לקייב ואפילו הרבה פחות ב"ה, ויהיה המונים באים לבקר להתפלל ולהציל חייהם אצל רבינו הקדוש, ועוד הרבה נפשות שסתם מסתובבים ויכולים לכוון אותם לזכות בקלות לתיקון נצחי בביקור קל ואמירת נ נח נחמ נחמן מאומן אצל רבינו, וכבר יש אחד פה ה"י יברך אותו -- גיורא שעוסק על חשבון שלו לתפוס יהודים מהשדה תעופה ולהביא אותם לרבינו -- אז כבר הגיע הזמן לעשות טנדר חנם כמה פעמים ביום ב"ה. בזכות הפתק הקדוש!


No comments: