Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, December 26, 2013

התלהבות יציאה מהקליפות לגאולה של הפתק הקדוש --- נ נח נחמ נחמן מאומן


ב"ה על ידי השיר הזה יאיר לך חזק גודל הכוחות הנשקעות ביציאת צרים ששיך בכל עליה ועליה!
עצתי לקחת מקום טוב ולהתרכז במחשבה ובדמיון את התלהבות היציאה ממצרים הפלא ופלא!!!
 


No comments: