Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Saturday, June 3, 2017

ובחיזוק עבודה תבינהו

ב"ה 
בשבת חשבתי לפרש מה שכתוב בפתק הקדוש, ובחיזוק עבודה תבינהו, שעל ידי העבודה לחזק אחרים, הוא יתן לעוד אחרים להבין את זה. וזה התקיים על ידי הספר אבי הנחל.
וכמעט שכחתי מלכתוב את זה, והנה בחור אחד ניגש אלי ושאל אותי דייקא על המילים האלו של הפתק מה פירושם. אז הבנתי שאני כבר צריך לכתוב את הפירוש החדש הנ"ל.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: