Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, December 27, 2015

לפי הרמב"ם במכתב למורקו חייבים לברוח לאומן!

ב"ה
אין המכתב לפני, אבל לעת עתה אציע הסיכום שנמצא מוכן:
לסיום: מסכם בלצאת מהמקומות (מקום שמד) וללכת למקום שבו יוכל לקיים אמונתו ודתו ללא כפייה, מורא ופחד. הערך העוצמתי החשוב ביותר הוא עבודת האל וקיום המצוות ללא חשש ולא שימור המסגרת הקהילתית (עיר, מקום מגורים, קהילה, עבודה) שהיא לטענתו מקרית לחלוטין. יתרה מזאת, יהודי חייב לעזוב מקום בו הזיקה לקיום מצוות היא נמוכה ולעבור למקום אחר בו הזיקה ליהדות וקיום המצוות בו היא גבוהה ביותר.
קריטריון עשיית המצוות: אפילו אם יש שתי ערים בישראל שאחת יש בה יותר זיקה לקיום מצוות מהשנייה, ירא השם מחויב לעבור אליה. מתוך המטרה שעל האדם לדאוג להתפתחות האישית שלו (ואולי לאחר מכן להתפזר ולהפיץ-לא נאמר). יוצר אינדיווידואליזם או קולקטיביזם? מטרת העצה היא שהאינדיבידואל ישמור על עולמו הדתי וקולקטיב או קהילה היא תוצר לוואי אפשרי. אם למשל מדובר בישראל לארה"ב (אדיקות לקיום מצוות גבוהה יותר); כנראה שהרמב"ם היה טוען לעבור לארה"ב.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: