Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, February 13, 2017

מדע והמדעים

ב"ה

בנבואת ישעיה הנביא על הגאולה והנחמה כתוב (ישעיה סו:יז - הפטרה לשבת ראש חודש):

הַמִּתְקַדְּשִׁים וְהַמִּטַּהֲרִים אֶל הַגַּנּוֹת אַחַר (אחד) אַחַת בַּתָּוֶךְ אֹכְלֵי בְּשַׂר הַחֲזִיר וְהַשֶּׁקֶץ וְהָעַכְבָּר יַחְדָּו יָסֻפוּ נְאֻם ה'. 
(בשביל החיפוש:  המתקדשים והמטהרים אל הגנות אחר אחד בתוך אכלי בשר החזיר והשקץ והעכבר יחדו יספו נאם)
ומבואר שם במפרשים שהעבודה זרה היה בגנות, בתוך הגן, וכך היו עובדים את הע"ז זה אחר זה. ונראה לעניות דעתי שהנביא ניבא על המדעים, שעסקם בעץ הדעת רע שהוא בתוך הגן, והמדע החיצוני של הטבע הוא להם עבודה זרה ממש כידוע, והיא קדושתם ועוסקים בה בטהרה - בהייג'ין ובלבושי מעיל לבן וכולו. ורגילים לעשות בדיקות ונסיונות דייקא על החזירים והשקצים והעכברים. אז רחמנא ליצלן יחדו יספו, זה יהיה הסוף שלהם, חלקם וגורלם, כי ישאירו רק במדע שלהם, שהכל שוה תחת הטבע, ויחדו יספו. השם ירחם עלינו בזכות הפתק הקדוש. נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: