Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, May 12, 2015

אם בחקתי תלכו -- שיהיו עמלים בתורה

ב"ה
דברי רש"י ידועים ומפרסמים להרבה, שפירש אם בחקתי תלכו, שיהיו עמלים בתורה. מה זה עמלות בתורה, זה תלוי במי אתה שואל,  מאיזה זרם, מאיזה פלג, כמובן.

ולכן אציע לך הפירוש שזכיתי בס"ד: עמל זה ראשי תיבות של הכתוב בתהלים: עושה משפט לעשוקים. התורה שאנו למדים צריך להיות כדי לשחרר את העשוקים, להביא חירות ושמחה. אור השם.

נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: